Tvůrce týmů

Chci umět stavět špičkové týmy, tak aby dlouhodobě fungovaly ku prospěchu firmy.
L&D specialista

L&D specialista

Už jsem prošel(a) rozvojem v jiné oblasti, ale rozvoji leadershipu jsem se zatím nevěnoval(a).