Všichni lidé bez rozdílu se dnes nachází ve stejné situaci – pod „korona tlakem“, takže v tomto jsme si všichni nyní rovni. Jediné v čem se odlišujeme, je v jakých podmínkách žijeme a jak reagujeme na změnu situace. Není pravda, že někdo tomu tlaku nečelí, protože to zasahuje každého a pokud ne vás přímo, tak minimálně vaše nejbližší okolí, rodiče, kolegy, kamarády, rodinu, která na situaci reaguje jinak než vy a vás to ovlivňuje.

Situace přináší změnu a změnu každý přijmout neumí. Se změnou přichází strach z budoucnosti, ale i smutek z toho, že to nebude takové, jaké to bývalo a že se někteří musí smířit s tím, že přijdou o starý způsob práce, kolegu nebo i celou práci. V těchto dnech, možná více než kdy jindy, můžeme vidět, jak každý reaguje podle toho, co všechno v sobě nese – přes vzdělání, přesvědčení, vzorce chování, emoce a zkušenosti. Velkou výhodou v tomto období je poznat svou vrozenou sílu, která nám v současných dnech může nejvíce pomoci. Vrozená síla jsou naše talenty. Je to výbava, se kterou jsme se narodili a slouží k tomu, aby nám pomáhala zvládat nejen pracovní úkoly, ale také vyrovnat se například s nečekanými životními událostmi. Pojďme se tedy podívat blíže na to, jaké výhody mají lidi s následujícími talenty. Možná se v nich najdete.

Realizační talenty

Tito lidé jsou výborní v uskutečňování a dokončování věcí, cílů a úkolů. Dobře zvládají pracovní nasazení, pracovní výkon, zodpovědnost, tlak a dokončování věcí včas. Velmi jim může aktuálně pomoci, když si přenastaví své staré úkoly na nové, předefinují si nové cíle, které jsou v souladu s aktuální situací na trhu a doma. Souvisí to i s přehodnocením priorit, zvyků a hodnot jako takových. Doporučení: Přenastavte si cíle, zodpovědnosti a úkoly, které jsou v souladu s realitou venku a ty naplňujte. Nastavte si nové mety, aby věci mohly fungovat v novém režimu, udělejte si plán, vymyslete nové řešení pro sebe a klidně i pro jiné lidi v okolí. Nastavte si nové hodnoty a promyslete si, jaké rozhodnutí je nyní důležité udělat, aby se věci pohnuly. Varování: Nesnažte se pracovat na tom, co už nemá budoucnost, smysl a nebude už moci fungovat po starém. Nechejte se inspirovat jinými cestami a ty rozpracujte.

Ovlivňovací talenty

Tito lidé jsou výborní ve směřování energie a mínění jiných lidí. Vytvářejí změnu, umí namotivovat, ovlivnit chod událostí, rozšířit entuziasmus do skupiny, přesvědčit ostatní. Potřebují si tedy definovat, koho v jejich okolí má nyní smysl ovlivnit, koho oslovit a koho a co je třeba změnit, nastartovat. Koho je potřeba inspirovat a přesvědčit, aby se věci začaly dít směrem, který by mohl pomoci rodině nebo firmě dělat smysluplné a přínosné aktivity, které zanechají odkaz či stopu. Doporučení: Definujte si, koho a co potřebujete v dnešních dnech ovlivnit. Sledujte důvěryhodné zdroje, co se děje ve světě a co bude mít nyní největší vliv na fungování „nové společnosti“, či jaké trendy se začínají projevovat. To je to, kde má smysl zacílit svoji energii a přispět tak k lepšímu směřování. Varování: Netlačte na pilu a neusilujte přesvědčit se o věci, která je již v této nové situaci zastaralá. Nesnažte se zlepšit to, co už v nové situaci není nutné protlačit a na toho, koho už nemá smysl ovlivňovat. Nebojte se přeprojektovat si svoji roli či kompetenci, která bude mít v nové situaci větší dopad na společnost.

Vztahové talenty

Tito lidé jsou výborní v budování vztahů a vztahovosti jako takové. Záleží jim na dobrých mezilidských vztazích a dobré atmosféře doma i v práci, kde jsou všichni propojení a dbají na své emoce a spolupráci. Doporučení: Udělejte si v těchto dnech revizi, které vztahy jsou pro vás hodnotné a které byste již raději odstřihli do ztracena. Zamyslete se, se kterými lidmi ve vašem okolí, kolegy, pracovními partnery nebo rodinnými příslušníky váznou vaše vztahy a rádi byste si je nyní prohloubily, propojili se navzájem nebo naopak i odstřihli, pokud již některé tyto vztahy nic nepřinášejí. Zvolte ideální formu (e-mail, chat, telefon, videohovor on-line). Je zde možnost vytvořit si on-line komunitu se vzájemným sdílením, či pracovní skupinu se stejným zájmem a cílem. Můžete si také vytvořit kolegiální online „Hospodu po práci s pivem či vlastní večeří“, je to zábava a vztahy se takhle mohou ještě více utužit a odlehčit. Jsme na stejné lodi. Varování: Vedle naplňování potřeb jiných lidí, nezapomínejte na své vlastní potřeby, pocity a přínos i pro sebe. Vyžádejte si od okolí, co potřebujete (např. pozornost, důvěru, čas, radu…).

Strategické talenty

Strategičtí lidé jsou známí tím, že je jim přirozené přemýšlení a tzv. fungování v cloudu, v abstraktním světě, kdy potřebují hodně času a prostoru pro sebe a své myšlenky. Doporučení: Začněte přemýšlet nad tím, co máte aktuálně k dispozici, co jste se naučili, jak jste se poučili, jaké nové alternativy máte, jaké nové vize a nápady vám přicházejí. Co všechno by bylo nyní přínosné dostudovat, nastudovat nebo jaké informace doplnit. Nová situace si žádá nové přístupy, nová data. Na tomhle všem vy umíte zapracovat a vnést to do spolupráce v práci a také doma. Varování: Nezapomínejte hlavně o svých nápadech a možnostech říkat lidem, kterým důvěřujete. Bez toho by mohly všechny vaše vhledy zůstat skryté a nerealizované a to by byla škoda. V této době by právě mohly být hodně nápomocné. Vy jste ti, kteří mohou přinést nové cesty, inspiraci a nápady na nové projekty, spolupráci nebo nové vize.

Využívejte svoji dominantní oblast, abyste v těchto časech mohli čerpat energii ze sebe, ze svého vrozeného daru – talentu, který nás přišel do života podpořit. Neznáte svou sílu, svůj talent? Zjistěte si své talenty a podpořte se v dnešních časech více než jindy…

Více o autorce.

Share This

tady budou tlačítka