S korona krizí naskočilo mnoho firem a týmů na home office a to zcela bez přípravy. Ze dne na den, jak si situace žádala. Některé firmy neměly z dřívějška zkušenost vůbec žádnou, některé jen velmi malou. Narážíme také na zkušenosti, řekněme „traumatické“. Co je ale důležité – mají řešení.

Řada týmů zavedla rychle nové nástroje pro práci na dálku, zabývala se samotným procesem fungování týmu na dálku a nastavila pravidla pro ně „nový“ druh spolupráce. Porady na dálku, jak zadávat a přebírat práci, jak dělat online schůzky s klienty a dodavateli,…. Po úvodních nesnázích týmy začaly většinou fungovat více či méně dobře.

Opravdu úspěšné home office týmy si také včas uvědomily, jak je důležité stále pracovat na dobrých vztazích „na pracovišti“ i po dobu, kdy kolegové nejsou fyzicky přítomni ve firmě. A tak i toto zahrnuly do svých pravidel a kolegové se začali setkávat online neformálně, nejenom pracovně, aby prohloubili a udrželi vzájemné osobní vazby. Většinou to bylo při nějaké formě online kávy, online oběda, online pivka, přátelského online setkání bez práce, atd.

Bohužel se ukazuje, že určitá část firem a týmů si nenastavila jasná a srozumitelná pravidla. Buď pracovaly od rána do večera (někdy dokonce i v noci a o víkendech) nebo třeba komunikovaly jen sporadicky, skrze emaily a občas telefony. Často se zaměřovaly především na práci a úkoly a jaksi zapomněly na to, jak důležité jsou vztahy mezi lidmi. Neuvědomily si, že pro udržení kvalitního týmu je nutné výkon a vztahy balancovat. Že je nutné zajímat se o kolegy – o to, s čím potřebují pomoci, s čím mají starosti a také, jaké radosti zažívají.

Bez „vztahových“ online aktivit si týmy mohly snadno přivodit „Home Office Trauma“ – silnou negativní zkušenost, která vedla k vzájemnému odcizení, dokonce i po návratu do kanceláří. S jakými důsledky tohoto traumatu se setkáváme? Se ztrátou motivace, snížením výkonnosti, vzájemnou nevraživostí mezi členy týmu, výčitkami, obviňováním vedoucího nebo kolegů, či dokonce s odchody členů z týmu či firmy.

A na koho se tato situace svádí? Snadno se to dá za vinu home officu jako takovému. To je ovšem jen zástupný viník. Za problémy skutečně home office nemůže. Ten tu je a do jisté míry tu s námi už zůstane. Není třeba na něj hledět nevraživě, spíše v něm hledat pomocníka. Problém je na straně nedostatečných dovedností jak pracovat vzdáleně efektivně a přitom s důrazem na kvalitní vztahy.

Říkáte si, co s tím? Tým by se měl sejít a udělat si reflexi, co se vlastně všechno stalo za tu dobu, kdy byl na home officu:

  • Co si z home office odnesli kolegové dobrého a co fungovalo?
  • Co naopak ne? Co je potřeba změnit, aby to bylo užitečné?
  • Jak se připravit na příští takovou situaci?
  • Jaké technologie a procesy chyběly a potřebují je tedy doplnit a naučit se využívat?
  • Jak se dařilo podporovat vztahy a jak se nachystat na to, aby to šlo příště lépe?

A jak to šlo ve vašem týmu? Prohloubily se vztahy a váš tým tuto dobu překonal bez skvrny na vztazích nebo jste si přivodili týmové trauma a z dalšího home office máte vyrážku už teď?

Se vztahy ve firmě a firemní kulturou se dá aktivně pracovat. Je jedno jestli tým (spolu)pracuje na dálku nebo prezenčně. Jako manažer nebo člen týmu nemusíte být zrovna vztahově a emočně laděný člověk pro to, aby se ledy hnuly. K dispozici je i datový přístup a posun k lepšímu lze měřit. Získejte konkurenční výhodu novým přístupem k lidem. Rádi vám s tím pomůžeme.

Nabídky práce na home office (Jooble.cz)

Share This

tady budou tlačítka